AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli tarım ve sanayi ürünlerine vergi muafiyeti getirilmesi yönündeki kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla liste kapsamında BAE menşeli ürünlerin ithalatında uygulanacak gümrük vergileri ile ek mali yükümlülükler yeniden belirlendi. Karar yarından itibaren geçerli olacak. Kararla birçok üründe vergi sıfırlandı.

Vergisi sıfırlanan ürünler şöyle:

Aynı Resmi Gazete’de BAE menşeli ürünlere uygulanacak ek mali yükümlülük ile bu ülke menşeli; yumurta, sebzeler, soya ve palm yağı, kakao, makarna ve bisküvi gibi bazı tarım ürünleri ile alçak ve yüksek yoğunluk polietilen içeren sanayi ürünlerinin ithalatına tanımlanan tarife kontenjanlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları da yayımlandı.

ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

BAE’nin başkenti Abu Dabi’de 3 Mart 2023’te imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’ ve anlaşmada değişiklik yapılmasına dair notaların onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete’nin 27 Nisan 2023 tarihli birinci mükerrer sayısında yer almıştı.

Kararda, anlaşma hükümlerine uygun olarak tarafların arasındaki ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasının amaçlandığı belirtilmişti. Anlaşmaya göre tarafların, anlaşmada belirlenen standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri alanındaki iş birliğini güçlendireceği aktarılmıştı.

Ayrıca tarafların, ticareti kolaylaştırmak ve taraflar arasındaki ticaretin önündeki gereksiz engellerden kaçınmak amacıyla standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon ve metrolojiden sorumlu ilgili kuruluşlar arasındaki iş birliğini teşvik edeceği vurgulanmıştı.Source link

Por admin2