ESAS NO: 2023/503

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER: Muş ili Hasköy ilçesi Koç köyü

MEVKİİ: Köy civarı

PAFTA NO:

ADA NO: 135

PARSEL NO: 5

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 25684,35

MALİKİN ADI VE SOYADI: Yunus Saygın

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ:

Davaya konu taşınmazın 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,

a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d- İş bu ilanın davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/08/2023Source link

Por admin2