T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/431 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Kütahya Merkez İnköy Mahallesi:4581 ada, 103 parsel, 4581 ada 106 parsel, 4581 ada 107 parsel, 4581 ada 110 parsel, 5315 ada 1 parsel,

VASFI: Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI: Mehmet DOĞRU ve Fatma CANĞAZ mirasçıları,

KAMULAŞTIRAN KURUM: KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/431Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 19/10/2023 günü saat 15.15’de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.Source link

Por admin2