Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2019/3758 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/3758 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı ve Özellikleri: İstanbul İl, Sarıyer İlçe, ZEKERİYAKÖY Mahalle/Köy, 1681 Ada, 1 Parsel, 2.491,82 m2 yüzölçümlü, 12906/222532 arsa paylı C BLOK ZEMİN KAT 1 NOLU Nolu Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. Bodrum kat + zemin kat + 1 normal kat + çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda,2.Smıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı mevcut, yüzme havuzlu, kapalı otoparklı, güvenlikli, C blokta normal katlarda ikişer dairesi olan sitede yer alan bağımsız bölüm mahallinde yapılan tespite göre daire giriş kapısının bulunduğu zemin katta net 66,00m2, brüt 76,00m2 alanlı antre-hol, üç oda, banyo-WC mahalli, daire merdiven ile inilen bahçe seviyesinde bodrum katta net 102,00m2, brüt 120,00m2 alanlı antre-hol, banyo-WC, mutfak, salon mahalleri bulunmaktadır. Bağımsız bölüm toplam net 168,00m2, brüt 196,00m2 alanlı olup seramik ve parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-WC duvarları fayans kaplı, banyolarmda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfakta sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları mevcut, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ikmal edilmiş durumda, kalorifer ısıtmalıdır.Adres: Zekeriyaköy Mahallesi, Kasaplar Sokak No 33 Doğuş Sarıyer Konakları C Blok Zemin KatSarıyer / İSTANBUL

İmar Durumu: Sarıyer, Zekeriyaköy Mahallesi, 1681 ada, 1 parsel sayılı yer; Boğaziçi Alanı Etkilenme Böllgesi siluet alanı içinde kalmakta olup, 29.07.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli “Sarıyer Geri görünüm vc Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 07.12.1992 T.T.Duygu MİPİ lejantında TAKS:0.15, KAKS:0.35 maksll:6.50m. yapılanma şartlarında konutalanında kalmaktadır.

Kıymeti: 6.500.000,00 TL KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: TEAŞ Genel Müdürlüğü lehine 676,41m2’lik kısımda irtifak hakkı, TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine 343,39m2’lik kısım üzerinde daimi irtifak hakkı, TEAŞ Genel Müdürlüğü lehine 855,04m2’lik kısımda irtifak hakkı bulunmaktadır. 09/02/2015 tarih ve 1396 yevmiye ilekat mülkiyetine geçilmiştir. 02/02/1978 tarih ve 488 yevmiye ikinci derecede askeri yasak bölge dahilindedir beyanı bulunmakta ise de 19/07/2023 tarihli Kara Kuvvetleri Komutanlığı cevabi yazısında »Söz konusu parselin askeri yasak ve güvenlik bölgesi içerisinde olmadığı tespit edilmiştir» denmiştir. 08/06/2012 tarih ve 4450 yevmiye no ile yönetim planı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/09/2023 – 12:20

Bitiş Tarih ve Saati: 03/10/2023 – 12:20

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/10/2023 – 12:20

Bitiş Tarih ve Saati: 03/11/2023 – 12:20

04/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.Source link

Por admin2