Örnek No:55*

2023/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Pamukkale İlçe, ZEYTİNKÖY Mahalle/Köy, 209 Ada, 9 Parselde bodrum+zemin kat 9 Nolu Bağımsız bölüm nolu depolu işyeri

Adresi: Denizli Pamukkale Zeytinköy Köyü

Yüzölçümü: 406 m2

Arsa Payı: 106/406

İmar Durumu: Ticaret alanı, inşaat nizamı:ayrık, kat adedi:5, bina yük: imar yön.28.md.,ön bahçe mes: 5 mt, komşu ve arka bahçe mes: 3,50 mt, uzun mesafeli koruma alanı sınırı içerisindedir, DESKİ su havzaları koruma koruma ve kontrol yönetmeliği şartlarına uyulacaktır. Bahçe mesafelerinde imar yön. 23.md6. Ç bende geçerlidir.

Kıymeti: 7.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/10/2023 – 10:25

Bitiş Tarih ve Saati: 18/10/2023 – 10:25

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/11/2023 – 10:25

Bitiş Tarih ve Saati: 15/11/2023 – 10:25

31/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.Source link

Por admin2