Yayınlanma:
06 Eylül 2023

Sayı: E.63950535-2016/174-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/05/2023 tarihli ilamı ile dolandırıcılık suçundan sanıklar hakkında verilen BERAAT kararı, İsmail ve Kezban oğlu 10/10/1984 Haymana doğumlu, Ankara, Haymana, Tepeköy nüfusunda kayıtlı müşteki TANER KESKİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 5271 Sayılı CMK’nin 268. Maddesi uyarınca tebliğden itibaren 7 (yedi) gün içinde mahkememiz kalemine veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın adliye Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu, ön büro yok ise nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne verilecek dilekçe ile, veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulup hakime onaylatmak suretiyle veya ilgili taraf tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda veya tutukevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle Yargıtay’a temyiz yoluna başvurabileceği,İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01886871Source link

Por admin2