Milyonlarca memur ile
memur emeklisinin
2024-2025 zam oranını
belirleyecek olan Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu üyeleri belirlendi.
Aynı zamanda işveren
olan iktidarın ağırlıklı
olarak belirlediği hakem
kurulu kesin nitelikli
kararını en geç 31
Ağustos’ta açıklayacak.
Kamu Emekçileri
Sendikası Konfederasyonu (KESK)
hakem kurulundan emekçiler lehine
bir karar beklemediklerini açıkladı.

AKP’DEN ADAY ADAYIYDI 

Toplam 11 kişilik Kamu
Görevlileri Hakem Kurulu’nun
başkanı, cumhurbaşkanı
tarafından seçiliyor. Erdoğan,
kurulun başkanlığına bu yıl
Sayıştay Başkanı Metin Yener’i
seçti. Kurulda cumhurbaşkanınca
belirlenen 4 üye bulunuyor. Bunun
dışında en fazla üyeye sahip
konfederasyon yani Memur-Sen
tarafından belirlenen 2 üye ile
Türkiye Kamu-Sen ile KESK’ten
birer üye yer alıyor.

Komisyonun akademisyen
üyesi de konfederasyonların
önerdikleri toplam 7 üye arasından
Cumhurbaşkanı tarafından
seçiliyor. O isim de Sakarya
Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nden Prof. Dr. Fatih
Yardımcıoğlu oldu. Memur-Sen’in
önerdiği Fatih Yardımcıoğlu ise
AKP’den aday adayı olmuştu.

Aldığı karara itiraz edilemeyen
hakem kurulu, kararını en geç 31
Ağustos’ta açıklayacak. Şimdiye
kadar yapılan 6 toplusözleşmeden
2’si hakem kuruluna gitmişti.
Hakem kurulunun kararı ise
çoğunlukla hükümetin önerdiği
rakamı kabul etmek olmuştu. 2012-
2013 sözleşmesinde zam oranını
yarım puan artırmakla yetinmiş,
2020-2021 dönemini kapsayan
sözleşmede ise hükümetin
teklifini aynen onaylamıştı. Bu
nedenle memurlar hükümetin
2024 için yüzde 15+10, 2025 için
de yüzde 6+5 zam önerisinin çok
değişmesini beklemiyor.

(Mehmet Bozgeyik)

‘YAPISI DEĞİŞMELİ’

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet
Bozgeyik,
kurulun 6 üyesinin
doğrudan cumhurbaşkanı
tarafından atanan isimlerden
oluştuğunu belirterek, önceki
kararlarına bakıldığında da
iktidarla aynı kararların alındığına
işaret etti. Bozgeyik, “Hakem
kurulunun kararlarına karşı
yargıya da başvurulamıyor. Yasanın
bütünüyle değişmesini istiyoruz.
Toplusözleşmenin önündeki
engeller kaldırılmalı. Biz çoğunluğu
işveren tarafından belirlenen
hakemden emekçiler lehine bir
karar beklemiyoruz”
dedi.

KESK, Memur-Sen’in kazanım
olarak sunduğu 50 madde için
ise “Laf çok, kazanım yok”
dedi ve şu bilgileri paylaştı:
“11 hizmet kolunda sosyal
medyadan “kazanım” diye
paylaşılanların büyük bölümü
önceki toplusözleşme maddeleri.
12 maddesi bir önceki sözleşmenin
kapsamının kısmen genişletildiği
maddeler. Üç ayda bir ödenen
toplusözleşme ikramiyesi aylık
ödemeye çevrilmiş.” Source link

Por admin2