Yapılan yeni bir araştırmada, 3 binden fazla insanın genomik analizi, insan atalarının toplam nüfusunun 117 bin yıl boyunca yaklaşık 1.280 bireye düştüğünü gösterdi. 

Bilim insanları, insan atalarının soyunu tüketmeye yaklaşan bu duruma, aşırı bir iklim olayının yol açmış olabileceğine inanıyor.

Bu düşüşün, küresel iklimde buzullaşmaları uzun süreli olaylara dönüştüren önemli değişiklikler, deniz yüzeyi sıcaklıklarında azalma ve Afrika ve Avrasya’da olası uzun bir kuraklık dönemiyle aynı zamana denk geldiği görülüyor. Araştırmacılar, zaman aralığının aynı zamanda fosil kayıtlarında nispeten boş bir döneme denk geldiğini söyledi.

İtalyan Antropolog Prof. Giorgio Manzi, «Çalışmamızda ortaya çıkan rakamlar, şu anda yok olma riski altında olan türlerin rakamlarıyla örtüşüyor» dedi.

Bununla birlikte, Manzi ve meslektaşları, darboğazın varoluşsal baskılarının, bazılarının modern insanlar ile Neandertaller ve Denisovalıların ortak atası olduğuna inandığı yeni bir türün, Homo heidelbergensis’in ortaya çıkışını tetiklemiş olabileceğine inanıyor.

 «AFRİKA’DAKİ FOSİL KAYITLARI YOK DENECEK KADAR AZ»

Manzi, «Yaklaşık 900 bin yıl önce, Afrika’daki fosil kayıtlarının yok denecek kadar az olduğunu biliyoruz, oysa hem öncesinde hem de sonrasında daha fazla sayıda fosil kanıtımız var. Aynı şey Avrasya için de söylenebilir. Örneğin, Avrupa’da yaklaşık 800 bin yıl önce Homo antecessor olarak bilinen bir tür var ve ardından yaklaşık 200 bin yıl boyunca hiçbir şey yok» dedi.

İngiliz Prof. Chris Stringer, ilk insanların fosil kayıtlarında küresel bir «boşluk» olduğuna dair ikna edici kanıtlar bulunmadığını, bunun da insan atalarının yok olmanın eşiğine gelmesine neden olan şeyin daha yerel bir olgu olma ihtimalini artırdığını söyledi. 

Stringer, «Belki de bu durum, Afrika’nın çölle çevrili bir bölgesinde sıkışıp kalmıştı» ifadelerini kullandı.Source link

Por admin2